สินเชื่อโควิดกรุงไทย

สินเชื่อโควิดกรุงไทยโดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

รายได้ผู้ขอสินเชื่อ

เฉพาะผู้ประกอบธุรกิจ SME

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ

เริ่มต้น 2% ต่อปี

อายุผู้ขอสินเชื่อ

ไม่กำหนด

ระยะเวลาคืนเงิน

ไม่กำหนด

อัพเดต! สินเชื่อโควิดกรุงไทยตอนนี้ รวมมาตรการช่วยเหลือลูกค้ากรุงไทยช่วงโควิด 2567

  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ทำให้ใครต่อใครต่างก็ได้รับผลกระทบกันอย่างถ้วนหน้า บางคนต้องตกงานหรือบางคนอาจจะต้องขาดรายได้บางส่วนไป การขอสินเชื่อช่วงโควิดนับเป็นอีกหนึ่งทางรอดที่พอจะช่วยให้ผ่านพ้นช่วงยากลำบากนี้ไปได้ ซึ่งธนาคารกรุงไทยเองก็ได้ปล่อยสินเชื่อโควิดออกมาเรียบร้อยแล้ว นั่นก็คือ สินเชื่อโควิดกรุงไทยเพื่อช่วยเหลือ SME นอกจากนี้ยังมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารด้วยเช่นกัน และไม่รอช้าเราไปดูรายละเอียดของกรุงไทยช่วยโควิด 2567

สินเชื่อโควิดกรุงไทยลูกค้าส่วนบุคคล

กรณีเป็นลูกค้าส่วนบุคคลหรือรายบุคลคทั่วไปที่ไม่จัดเป็นนิติบุคคลสามารถเลือกขอรับมาตรการสินเชื่อโควิดกรุงไทยจากธนาคารกรุงไทยที่ปล่อยสินเชื่อโควิดได้ 3 มาตรการ ดังนี้

 • มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 

ผู้สมัครลงทะเบียนจะต้องนำที่อยู่อาศัยมาค้ำเป็นหลักประกัน โดยจะสามารถเลือกได้ว่าจำเอามาตรการใด ดังนี้

 1. ขอลดค่างวดชำระลง และเพิ่มระยะเวลาการผ่อนชำระแทน 
 2. ขอให้มีการพักชำระเงินต้นไปก่อน และผ่อนเฉพาะดอกเบี้ย
 3. ขอพักเงินต้น และผ่อนดอกเบี้ยแค่บางส่วน
 • มาตรการสินเชื่อส่วนบุคคล แบบขอลดการผ่อนชำระลง 30% 
 • มาตรการสินเชื่อส่วนบุคคล แบบขอเปลี่ยนวงเงินกู้เป็นเงินหมุนเวียนแทน กำหนดระยะเวลาผ่อนชำระได้ 48 งวด(เดือน)

สินเชื่อโควิดกรุงไทยลูกค้าธุรกิจ

กรณีเป็นลูกค้าที่ไม่ใช่นามบุคคลธรรมดา แต่เป็นนิติบุคคล มีลักษณะเป็นกิจการ สามารถเข้าร่วมมาตรการสินเชื่อโควิดกรุงไทย ได้ดังนี้

 • มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู

โดยธนาคารปล่อยสินเชื่อโควิดให้สามารถผ่อนนานสูง 10 ปี ได้ดอกเบี้ยสูงสุด 2 ปีแรก ไม่เกิน 2% ต่อปี

 • มาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ

แบ่งเป็นวงเงินกู้แบบไม่เกิน 20 ล้านบาท และวงเงินกู้ระหว่าง 20-500 ล้านบาท

 • มาตรการพักทรัพย์ พักหนี้

ขอสินเชื่อช่วงโควิดได้โดยจะต้องโอนทรัพย์ให้ธนาคารเพื่อพักหนี้ และให้สิทธิ์ในการซื้อคืนในอนาคต

 • โครงการ DR BIZ การเงินร่วมใจธุรกิจไทยมั่นคง

เป็นลดการผ่อนชำระและยืดระยะเวลาผ่อนชำระออกไปแทน

ผู้ที่ต้องการสมัครลงทะเบียนสินเชื่อโควิดกรุงไทยแบบกลุ่มธุรกิจควรเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมกับางธนาคารโดยตรง

รายละเอียดของสินเชื่อโควิดกรุงไทยเพื่อช่วยเหลือ SME กู้สูง ดอกต่ำ

พื้นฟูท่องเที่ยวไทยด้วยการขอสินเชื่อโควิดกรุงไทย เป็นทางเลือกให้ผู้ปะกอบการ SME ทั่วไทยได้สามารถกู้วงเงินจากกรุงไทยด้วยวงเงินสูงมากสุดถึง 20 ล้านบาท ด้วยดอกเบี้ยในการขอสินเชื่อช่วงโควิดต่ำเริ่มต้น 2% เท่านั้น 

 • ระยะเวลาการผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 2 ปี 
 • สามารถสมัครลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซด์ของธนาคารกรุงไทย
 • วงเงินกู้สินเชื่อโควิดกรุงไทยสูงสุดได้มากถึง 20 ล้านบาท แต่หากรวมสินเชื่อทุกสถาบันการเงินแล้วจะต้องไม่เกิน 100 ล้านบาท 
 • ดอกเบี้ยเริ่มต้นตั้งแต่ 2% ขึ้นไป 

เปิดให้ลงทะเบียนตามปกติจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 แต่ทั้งนี้สามารถขอสินเชื่อช่วงโควิดได้อย่างต่อเนื่องจนกว่าวงเงินของโครงการจะหมด ซึ่งมีวงเงินรวมกว่า 10,000 ล้านบาท 

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

สมัครบัตรเครดิตกรุงไทย

สมัครบัตรเครดิตกรุงไทยผลิตภัณฑ์บัตรที่ได้รับความนิยม

รายได้ผู้ขอสินเชื่อ

15,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ

7-16% ต่อปี

อายุผู้ขอสินเชื่อ

20-60 ปี

ระยะเวลาคืนเงิน

10-24 เดือน

บัตรเครดิตกสิกร platinum

บัตรเครดิตกสิกร platinum สะดวกมากแค่มีบัตรนี้เพียงใบเดียว

รายได้ผู้ขอสินเชื่อ

15,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ

16% ต่อปี

อายุผู้ขอสินเชื่อ

20-80 ปี

ระยะเวลาคืนเงิน

ไม่กำหนด