ยืมเงินออมสิน

ยืมเงินออมสินสามารถใช้จ่ายได้อย่างอเนกประสงค์

รายได้ผู้ขอสินเชื่อ

30,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ

0.10% ต่อเดือน

อายุผู้ขอสินเชื่อ

20-70 ปี

ระยะเวลาคืนเงิน

สูงสุด 24 เดือน

ยืมเงินออมสินเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ สมัครเงินด่วน 2567

เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ทำให้ใครหลายคนหมุนเงินไม่ทัน ช็อตเงิน การเลือกกู้เงินจากสถานการณ์บันการเงินต่าง ๆ เป็นทางเลือกที่พอจะช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไปได้ ซึ่งวันนี้เราก็ได้นำวิธีการยืมเงินออมสิน 10000 ซึ่งเป็นสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เปิดให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนยืมเงินออมสินได้เป็นอย่างดี 

ยืมเงินออมสินมีจุดเด่นอย่างไรบ้าง

 • สำหรับการยืมเงินออมสินโครงการธนาคารประชาชน จะเปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้นำเงินกู้ยืมออมสินไปเป็นเงินทุนสำรองเพื่อใช้ชีวิตประจำวันที่ต้องการได้เลยทันที
 • สามารถจะยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนออมสิน สูงสุดยืมเงินออมสิน 50000บาท หรือจะยืมเงินสูงสุดได้ถึง 2 แสนบาทเลยทีเดียว 
 • สามารถเลือกยืมเงินธนาคารออมสินเพื่อเป็นเงินสำหรับการหมุนเวียนในการประกอบอาชีพได้โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะต้องการประกอบอาชีพไหนก็ให้ฝันเป็นจริงได้ไม่ยากอย่างที่คิด
 • สามารถเลือกยืมเงินออมสินเพื่อนำไปชำระภาระหนี้สินที่มีอยู่นอกระบบได้อีกด้วย โปะหนี้เสียให้หมด 
 • เงื่อนไขในการชำระหนี้จากการยืมเงินด่วนออมสินจะต้องไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อรายได้ของทางธนาคารหรือทั้งนี้ต้องไม่ได้เป็นการเลือกนำเงินจากเงินกู้ยืมออมสินไปเพื่อลงทุนซื้อสลากออมสินด้วยเช่นกัน 

รายละเอียดที่ควรรู้ก่อนการยืมเงินออมสิน

 • จำนวนการยืมเงินด่วนออมสินจะไม่เกินรายละ 2 แสนบาทต่อบุคคล
 • ลักษณะดอกเบี้ยเป็นแบบ Flat rate คือ มีอัตราดอกเบี้ยเคลื่อนไหวแบบคงที่ และจะต้องมีการชำระเงินกู้ยืมออมสินคืนเป็นรายเดือนเท่านั้น
 • ยืมเงินธนาคารออมสินได้ทั้งแบบกู้เงินระยะสั้นและระยะยาว
 • สำหรับการยื่นเรื่องยืมเงินด่วนออมสินเกินกว่ากำหนดทั่วไปจะต้องใช้หลักทรัพย์มาช่วยในการค้ำประกันสินเชื่อด้วยเช่นกัน 

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการสมัครยืมเงินออมสิน

 • ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนสมัครยืมเงินออมสินจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่เป็นนิติบุคคล 
 • เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมาย 
 • ผู้สมัครยืมเงินฉุกเฉินออมสินผ่านสินเชื่อเงินด่วนออมสินจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้นและไม่เกินอายุ 60 ปี แต่หากไม่ถึง 20 ปีจะต้องมีผู้ปกครองให้ความยินยอมในการทำธุรกรรม
 • ผู้สมัครยืมเงินออมสินจะต้องมีอาชีพ ดังต่อไปนี้
  • พนักงานประจำซึ่งเป็นผู้ที่มีรายได้แน่นอน เช่น พนักงานบริษัทเอกชน ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจ้างบริษัทเอกชน ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นผู้ที่มีการรับรายได้ประจำรายเดือน เป็นต้น 
  • กลุ่มลูกค้าที่จะยืมเงินออมสินผ่านแอพที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยทั่วไป เช่น เจ้าของกิจการรายย่อยทั่วไป ผู้ที่ทำอาชีพค้าขาย และมีการผลิตสินค้าเพื่ออุปโภคหรือบริโภคเพื่อการจัดจำหน่ายต่าง ๆ มีการทำอาชีพบริการ เป็นต้น 

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

บัตรเงินสดทรูมันนี่

บัตรเงินสดทรูมันนี่สามารถใช้จ่ายแทนเงินสดได้

รายได้ผู้ขอสินเชื่อ

ต้องเป็นลูกค้าทรูมูฟเอชแบบรายเดือน

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ

24% ต่อปี

อายุผู้ขอสินเชื่อ

20-60 ปี

ระยะเวลาคืนเงิน

1-3 เดือน

ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนออมสิน

ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนออมสินพร้อมขั้นตอนการยืมเงิน

รายได้ผู้ขอสินเชื่อ

30,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ

0.10% ต่อเดือน

อายุผู้ขอสินเชื่อ

20-70 ปี

ระยะเวลาคืนเงิน

สูงสุด 24 เดือน