สมัครบัตรเครดิต tmb

สมัครบัตรเครดิต tmb ที่อนุมัติวงเงินให้ภายใน 7 – 10 วัน

รายได้ผู้ขอสินเชื่อ

15,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ

16% ต่อปี

อายุผู้ขอสินเชื่อ

20-70 ปี

ระยะเวลาคืนเงิน

ไม่กำหนด

เงินเดือน 15000 สมัครบัตรเครดิต tmb วันนี้ เลือกได้ถึง 3 แบบ  

โดยทั่วไปแล้วการสมัครบัตรเครดิตตัวการที่จะกำหนดได้ว่าใครสามารถทำบัตรเครดิตประเภทใดได้นั้นจะใช้เกณฑ์ทางด้านรายได้หรือเงินเดือนเป็นหลัก ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเงินเดือน 15000 บาท นั่นหมายความว่าหากคุณมีเงินเดือนน้อยกว่าที่กำหนดจะไม่สามารถยื่นเรื่องเกี่ยวกับบัตรเครดิตได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์บัตรและนโยบายของแต่ละธนาคารด้วย ในการสมัครบัตรเครดิต tmb ก็เช่นเดียวกัน ปี 2567 ผู้ที่ผ่านเกณฑ์เรื่องเงินเดือน 15000 บาท สามารถสมัครบัตร tmb ได้ถึง 3 แบบ ด้วยกัน คือ บัตรเครดิต tmb so smart, so  fast และ so chill ซึ่งไม่ว่าคุณจะสนใจสมัครบัตรเครดิต tmbแบบใดการใช้งานพื้นฐานก็เหมือนกันทั้งใช้รูดเพื่อชำระค่าสินค้าแทนเงินสด, ใช้ผ่อนชำระค่าสินค้าแทนเงินก้อน รวมถึงใช้กดเงินสดออกมาใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินตามวงเงินขั้นต่ำที่กดได้ แต่จะมีความต่างกันในเรื่องของโปรโมชั่นบัตรเครดิต tmb ที่ขึ้นอยู่กับบัตรแต่ละประเภท 

สมัครบัตรเครดิต tmb 2024 อาชีพอิสระสมัครได้หรือไม่? 

ด้วยมีการใช้เกณฑ์เรื่องเงินเดือนมาเกี่ยวข้องกับการสมัครบัตรเครดิต tmb ฉะนั้นสิ่งที่ตามมาเมื่อมีการตรวจสอบและยื่นหลักฐานประกอบการทำบัตรเครดิตก็คือข้อมูลทางด้านอาชีพ ส่วนใหญ่แล้วผู้ที่มีอาชีพประจำจะมีรายได้สม่ำเสมอเท่า ๆ กัน ส่งผลให้การอนุมัติเพื่อใช้งานบัตรเครดิตทหารไทยเป็นไปได้ง่ายกว่า แต่ไม่ใช่ว่าบัตรเครดิต tmb อาชีพอิสระจะไม่สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอมีบัตรได้ แต่คุณจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ธนาคารได้กำหนดไว้ ดังนี้

  • หากประกอบอาชีพอิสระโดยมีกิจการเป็นของตัวเอง ต้องการสมัครบัตร tmb กิจการที่เป็นชื่อของคุณต้องเปิดให้บริการมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี และมีหลักฐานการจัดตั้ง เสียภาษีอย่างถูกกฎหมายและมีรายได้ต่อเดือนเท่า ๆ กัน 15000 บาทเป็นอย่างน้อย
  • ในกรณีของ freelance, รับงานจ้างทั่วไป ต้องมีเอกสารรับรองรายได้ที่สามารถใช้แทน slip เงินเดือนและข้อมูลรายงานการเดินบัญชี ที่แสดงเงินเข้า – ออก ธนาคารอย่างสม่ำเสมอทุก ๆ เดือนติดต่อกันไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนำมายื่นพร้อมกันในวันที่สมัครบัตรเครดิต tmb 

ทั้งนี้ทั้งนั้นจะผ่านหรือไม่ผ่าน? หรือจะได้รับการพิจารณาอนุมัติหรือไม่? ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตรวจสอบสถานะใบสมัครสินเชื่อ tmb ของเจ้าหน้าที่ 

สมัครบัตรเครดิต tmb ผ่านแอพ อีกหนึ่งเคล็ดลับความง่ายที่ใช้ได้ผลสำหรับสมัครบัตร tmb 

ด้วยการเข้าถึงบริการทางการเงินที่ง่ายขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ ฉะนั้นแล้วแอพธนาคารหรือ mobile banking ไม่ได้ใช้งานเพียงแค่การโอนเงินหรือเช็คยอดเงินเท่านั้น ยังสามารถที่จะใช้เพื่อการสมัครสินเชื่อหรือบัตรเครดิตได้อีกด้วย ซึ่งการสมัครบัตรเครดิต tmb ก็เช่นเดียวกัน หากมีแอพ ttb touch การใช้งานเพื่อทำบัตรเครดิตทหารไทยสามารถทำได้ง่าย ๆ โดย

  1. เปิดแอพ ttb touch >>> เลือก “สมัครบัตรเครดิต” >>> เช็คข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลตามที่กำหนด อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่จำเป็น >>> กด “ถัดไป”
  2. ใส่รหัสผ่าน (6 หลัก) เพื่อใช้ยืนยันการทำบัตร >>> กรอกข้อมูล รายละเอียด พร้อมทั้งแนบเอกสาร >>> ตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง พร้อมทั้งใส่รหัสที่ได้ตั้งไว้ในช่วงแรกก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนของการสมัครบัตรเครดิต tmb ผ่านแอพในเบื้องต้น จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาเพื่อแจ้งผล

หากคุณหาข้อมูลสมัครบัตรเครดิต tmb pantip จะพบว่าเสียงส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความยากในการทำบัตรเครดิตของธนาคารทหารไทยว่าโอกาสในการพิจารณาอนุมัติบัตรนั้นเป็นไปได้ยากมาก เพราะมีการตรวจสอบอย่างจริงจังในทุกขั้นตอน แจ้งข้อมูลตามความเป็นจริงและแนบเอกสารครบตามที่กำหนด มีรายงานเงินเข้า-ออกบัญชีอย่างสม่ำเสมอ 90% จะได้รับการอนุมัติอย่างแน่นอน

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

สมัครบัตรกดเงินสดออมสิน 30000

สมัครบัตรกดเงินสดออมสิน 30000 บาทที่ซื้อสินค้าได้ง่าย

รายได้ผู้ขอสินเชื่อ

30,000-50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ

ไม่เกิน 28% ต่อปี

อายุผู้ขอสินเชื่อ

20-60 ปี

ระยะเวลาคืนเงิน

ไม่กำหนด

ยืมเงิน 3000 ด่วน

ยืมเงิน 3000 ด่วนต้องการยืมเงินจากแหล่งเงินด่วน

รายได้ผู้ขอสินเชื่อ

ไม่กำหนด

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ

ไม่เกิน 36% ต่อปี

อายุผู้ขอสินเชื่อ

ไม่กำหนด

ระยะเวลาคืนเงิน

ไม่กำหนด